Search
Close this search box.
ONZE VISIE: LEVENSKWALITEIT
Een groene omgeving maakt gelukkig. Een mooi uitzicht ook. Wie buurten bouwt, bouwt ook aan levens. Daarom zetten we altijd sterk in op levenskwaliteit.
groene omgeving
levenskwaliteit.
Een groene omgeving maakt gelukkig. Een mooi uitzicht ook. Wie buurten bouwt, bouwt ook aan levens. Daarom zetten we altijd sterk in op levenskwaliteit.

Een thuis is meer dan vier muren. Een thuis gaat over het uitzicht, woongeluk, de buurt. Daarom maken we werk van buurten waar de levenskwaliteit groot is, met groen waar het kan, klimaatbesparende maatregelen en een autoluwe indeling. Als ontwikkelaar nemen we ook onze verantwoordelijkheid tegenover milieu, maatschappij en planeet bijzonder ernstig. Elke dag zoeken we oplossingen voor hoe het nog groener, anders en beter kan.

Zo doen
we dat.

Duurzame manier van werken

We recupereren grond van graafwerken om elders de site op te hogen en het vrachtverkeer te beperken. Zo hebben we een stuk aan de Scheldekaaien in Antwerpen opgehoogd, en daarmee de verhoging van de waterkeringsmuur op die plaats overbodig gemaakt.

Aandacht voor duurzame energie

Op Nieuw Zuid legden we het grootste warmtenet van België aan, met het oog om later ook andere delen van Antwerpen op het net aan te sluiten en duurzame energie zoals restwarmte van de industrie of waterzuiveringsinstallatie te gebruiken als warmtebron. In Tuinen van Eden in Wilrijk voorzien we het grootste residentiële BEO-veld van Vlaanderen.

Collectieve tuinzones

Op de Slachthuissite komen deelmoestuinen en serres, in Tuinen Van Eden een samentuinzone en een boomgaard.

Extra groenruimte op Nieuw Zuid

Twee derde van Nieuw Zuid is voorbehouden voor groen. De 86 bomen, 1.000 struiken en 1.200 planten op de daken en terrassen van het Palazzo Verde-gebouw zuiveren eigenhandig 5 ton CO2 uit de lucht.

Meer over onze visie:

DE MENSEN
DE OMGEVING

Levenskwaliteit.

DE TOEKOMST

Meer informatie
over onze projecten?