Om de uitdagingen van het leven in de stad te begrijpen, moeten we inzichten uit het verleden verzamelen als bouwstenen voor de stadsbuurten van de toekomst.

Bij Triple Living bouwen we aan een menselijke stad, met buurten waarin gelééfd wordt. De ideale stadswijk ziet er volgens ons zo uit:

Stuk voor stuk logische ideeën, die we niet uit het niets halen. Onze visie op de ideale stad vloeit voort uit de liveable cities die urbanisten als Jan Gehl en David Sim als ideaalbeeld naar voren schuiven, maar ze stoelt ook op de bruisende smelkroezen die steden in de middeleeuwen waren.

Stadsplanning van vroeger tot nu.
De middeleeuwen

Een gonzende stad

In de middeleeuwen waren steden bruisende smeltkroezen met functies even divers als hun bewoners: kloosters, hospitalen, scholen, slachthuizen, smederijen, gilden, kroegen en markten … alle aspecten van het leven speelden zich af in het hart van de stad. Tot langdurige oorlogen de handel tot stilstand brachten.

First life. Then spaces. Then buildings.
JAN GEHL
18DE en 19DE eeuw

Explosieve groei

De industriële revolutie zorgde voor een grote ommekeer. Stoom en staal brachten handel en productie, schaalvergroting en uitgebreidere transportmogelijkheden. Overal begonnen steden aan een ongeziene organische groei. Mensen trokken van het platteland naar de stad om er hun geluk te beproeven in een van de vele fabrieken midden in de stad. De steden werden weer gonzende biotopen waarin wonen en werken in elkaar overliepen. Mensen trokken te voet naar atelier, winkel of fabriekshal en dokwerkers losten midden in de stad hun ladingen om dan op café hun dagloon te ontvangen.

Neighbourhood. Is not a place. It’s a state of mind.
DAVID SIM